Liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại: 04.3362.8666 – 0964.505.509

Văn phòng Tuyển sinh: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.3767.9555 – 0949.099.919

Website: www.htt.edu.vn Email: tuyensinh@htt.edu.vn